TWZ เซ็นเอ็มโอยู “เถ้าแก่น้อย” ประเดิมพันธมิตรรายแรก

0
113

ลั่น เดินหน้าจัดหาวัตถุดิบกัญชงกัญชาพัฒนาสูตรอาหาร

TWZ หลังประกาศจัดตั้งบริษัทย่อยร่วมกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักจังฟาร์ม เดินหน้าธุรกิจกัญชงกัญชา ล่าสุดผนึกความร่วมมือเซ็นเอ็มโอยู “เถ้าแก่น้อย” (TKN) เป็นพันธมิตรในการดำเนินธุรกิจ โดย TWZ จะทำหน้าที่จัดหาและจัดจำหน่ายวัตถุดิบ ขณะที่ TKN รับหน้าที่ผลิตและหาช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชงกัญชา

นายพุทธชาติ รังคสิริ ประธานกรรมการ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TWZ เปิดเผยว่า หลังจาก TWZ ได้ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักจังฟาร์มวังน้ำเขียว จัดตั้งบริษัท กัญช์ยารักษ์ จำกัด โดย TWZ จะเข้าถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวในสัดส่วน 51% เพื่อดำเนินการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกัญชงและกัญชาของรักจังฟาร์มวังน้ำเขียว ซึ่งปัจจุบันมีผลผลิตและต้นกัญชาที่ปลูกอยู่ในส่วนของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จำนวน 1,890 ต้น และส่วนขององค์การเภสัชกรรม รอการปลูกภายในไตรมาสที่ 2 อีกประมาณ 1,200-2,000 ต้น

ล่าสุด บริษัทฯ ได้เจรจาและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กับบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TKN ในการเป็นผู้จัดหาและจัดจำหน่ายวัตถุดิบกัญชงและหรือกัญชาให้กับ TKN และ TKN จะทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตและจัดหาช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตามที่ได้รับความเห็นชอบร่วมกัน