TK ห่วงใย มอบกรมธรรม์ประกันภัย นิวนอร์มอลพลัส พร้อมคุ้มครองโควิด-19 ของขวัญรับปีใหม่ 2564

0
135

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK มอบของขวัญต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 2564 มอบฟรี “กรมธรรม์ประกันภัย นิวนอร์มอลพลัส” คุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 100,000 บาท พร้อมคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ตามที่กรมธรรม์กำหนด ให้ลูกค้าที่เลือกใช้บริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์กับ TK เพื่อขานรับวิถีชีวิตยุคนิวนอร์มอลในเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 มกราคม 2564

นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK เผยว่า สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ สคอ. เผยสถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ที่ผ่านมาพบ อุบัติเหตุเกิด 3,421 ครั้ง โดยรถจักรยานยนต์เป็นพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ทั้งนี้เพื่อให้คนไทยเดินทางอย่างอุ่นใจ TK มอบ “กรมธรรม์ประกันภัย นิวนอร์มอลพลัส” กับลูกค้าที่เลือกใช้บริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์กับ TK ตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 มกราคม 2564

“กรมธรรม์ประกันภัย นิวนอร์มอลพลัส” ให้ความคุ้มครองหลักคือ กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ สูงสุด 100,000 บาท พร้อมผลประโยชน์อื่นๆ รวมทั้งผลประโยชน์คุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 เป็นเวลา 30 วัน ทั้งนี้ กรมธรรม์ดังกล่าวมีจำนวนจำกัด

ศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข “กรมธรรม์ประกันภัย นิวนอร์มอลพลัส” ได้ที่ www.tk.co.th  หรือ Line @TKPLUS หรือสอบถาม Call Center 02 310 7000 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 มกราคม 2564