TK ส่งน้ำใจสู้โควิด-19 มอบเครื่องอุปโภคบริโภคจำเป็นแก่สถานพยาบาล 128 แห่ง

0
309

ในไทย-กัมพูชา-ลาว-เมียนมาร์ รวมมูลค่ากว่า 3.2 ล้านบาท

ท่ามกลางสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ตลอดระยะเวลา 3-4 เดือนที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน นับเป็นวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่ที่กระทบไปทั่วโลกเป็นวงกว้าง ทั้งในด้านสาธารณสุข ที่ประชาชนเจ็บป่วยและเสียชีวิต ทำให้ต้องมีการล็อคดาวน์ ส่งผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจ เกิดการหยุดชะงักของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK ผู้ให้บริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์รายใหญ่ในประเทศไทย นำโดย นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ และนายประพล พรประภา กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการบริษัท เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงนำทีมพร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานส่งต่อกำลังใจสู่สังคม ตอกย้ำนโยบายในการมีส่วนช่วยเหลือสังคมด้านสุขอนามัย มุ่งส่งต่อกำลังใจไปให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศที่ TK ดำเนินธุรกิจอยู่ ผ่านตัวแทนบริษัทฯ โดยผู้จัดการสาขาในแต่ละพื้นที่ เพื่อแจกจ่ายอุปกรณ์ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันให้กับบุคลากรทีมแพทย์ และประชาชนทั่วไป ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย เฟสชิลด์ จำนวน 5,145 ชุด แอลกอฮอล์สเปรย์ จำนวน 25,000 ชุด อาหารพร้อมรับประทานจำนวน 7,120 ชุด และข้าวสาร จำนวน 22,185 ชุด รวมชุดเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น 59,450 ชุด มูลค่ารวมกว่า 3.2 ล้านบาท

ทั้งนี้ อุปกรณ์ดังกล่าวถูกแจกจ่ายไปยังสถานพยาบาล 128 แห่ง ครอบคลุมทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ TK ดำเนินธุรกิจอยู่ ทั้งกัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมาร์ แบ่งเป็นภายในประเทศจำนวน 108 แห่ง อาทิ รพ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ รพ.พานทอง จ.ชลบุรี และรพ.อุดร จ.อุดร และในต่างประเทศโดยแบ่ง 3 ประเทศ 20 พื้นที่ ประกอบด้วย กัมพูชา จำนวน 11 แห่ง อาทิ เมืองพนมเปญ เมืองเสียมราฐ และเมืองพระตะบอง สปป. ลาวจำนวน 6 แห่ง มีเวียงจันทน์ หลวงพระบาง และสะหวันนะเขต เป็นต้น และเมียนมาร์ (พม่า) 3 แห่ง ได้แก่ ย่างกุ้ง บาโก และมอญ เพื่อการแบ่งเบาภาระและช่วยเหลือแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ เพื่อให้ทุกคนผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปได้ด้วยกัน