TAT Hot Deal @ Pattaya Chonburi มอบส่วนลด 50% ให้แก่นักท่องเที่ยวมากกว่า 8,000 สิทธิ์

0
459

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. สำนักงานพัทยา ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายทางการท่องเที่ยว สมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก สมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ชมรมสปาเมืองพัทยา และชมรมร้านอาหารเมืองพัทยา จัดกิจกรรมสุดพิเศษภายใต้ชื่อ “TAT Hot Deal @Pattaya Chonburi” ด้วยการมอบส่วนลด 50% ให้แก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางมาพักผ่อนที่พัทยา และชลบุรีมากกว่า 8,000 สิทธิ์

“TAT Hot Deal @ Pattaya Chonburi” เป็นกิจกรรมการมอบส่วนลด Hot Deal 50% ซึ่งมีสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวเข้าร่วมทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ โรงแรม แหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร และสปา รวมกว่า 100 แห่ง  โดยนักท่องเที่ยวสามารถซื้อ Voucher ของสินค้าและบริการทั้ง 4 ประเภทผ่านทาง Online Platform ของ Shopee ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม -15 กันยายน 2563 และต้องทำการยืนยันสิทธิ์ไปยังโรงแรม แหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร หรือสปา ที่ได้ซื้อ Voucher ภายใน 7 วันหลังการซื้อ ทั้งนี้ การยืนยันสิทธิ์ไปยังสถานประกอบการที่ได้ซื้อ Voucher นักท่องเที่ยวสามารถเลือกวันเดินทางไปใช้บริการได้ ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม – 24 ธันวาคม 2563 

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ในฐานะพ่อเมืองพัทยาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับมาตรการด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว กล่าวว่า “เมืองพัทยา ได้เตรียมความพร้อมในการจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวสาธารณะ อาทิ ชายหาดพัทยา ชายหาดจอมเทียน และชายหาดอื่นๆ สำหรับรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีตามแนวทาง New Normal เพื่อสร้างมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อน นอกจากนี้ เมืองพัทยายังได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอย่างดี เกี่ยวกับการปฏิบัติตามแนวทางด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 นอกจากนี้ เมื่อสถานการณ์ COVID-19 ได้คลี่คลายจนเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว เมืองพัทยาเตรียมการที่จะจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเดินทางมาท่องเที่ยวต่อไป”

ด้าน ททท. สำนักงานพัทยา ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดกิจกรรม TAT Hot Deal @ Pattaya Chonburi เพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยมายังจังหวัดชลบุรีเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง นางปิ่นนาถ เจริญผล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา กล่าวว่า “กิจกรรม TAT Hot Deal @ Pattaya Chonburi จัดขึ้น เพื่อภาคธุรกิจการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญแก่นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการภาคธุรกิจท่องเที่ยวของชลบุรี ให้ได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่าย โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือของเครือข่ายพันธมิตรทางการตลาดของ ททท. ที่ได้ร่วมกันมอบส่วนลดสินค้าและบริการท่องเที่ยว ทั้งโรงแรม แหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร และสปา จากราคาพิเศษ 50% รวมถึงเป็นการบอกกล่าวไปยังนักท่องเที่ยวถึงความพร้อมของเมืองพัทยา สำหรับต้อนรับการกลับมาเยือนอีกครั้งของนักท่องเที่ยว ภายหลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้คลี่คลายลงไปจนปริมาณผู้ติดเชื้อจังหวัดชลบุรีกลายเป็นศูนย์ ทั้งนี้ แต่ละสถานประกอบการได้มีการเตรียมความพร้อมของสถานที่และการบริการ เพื่อสร้างความมั่นใจ และความปลอดภัยด้านสุขอนามัยให้นักท่องเที่ยวได้มีความอุ่นใจและได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการเดินทางท่องเที่ยวเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี” 

สำหรับตัวแทนภาคธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีที่ได้ร่วมกับ ททท. สำนักงานพัทยา จัดกิจกรรม TAT Hot Deal @ Pattaya Chonburi นายพิสูจน์ แซ่คู นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก และ นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา กล่าวว่า “ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวทั้ง โรงแรม แหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร และสปา ได้ร่วมกับ ททท. เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นการท่องเที่ยวของพัทยา ชลบุรี ด้วยการมอบส่วนลดพิเศษ 50% ให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทย โดยมีโรงแรมทุกระดับราคา แหล่งท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวได้หลากหลายกลุ่ม ร้านอาหารที่มีบรรยากาศสวยงาม อาหารทะเลอร่อย และสปาที่ได้มาตรฐาน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นทางเลือกให้นักท่องเที่ยวได้ตัดสินใจเลือกซื้อ และนำวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี”