Polyplastics ใช้เทคนิคการทดสอบแบบใหม่ เพื่อระบุและป้องกันการติดไฟของก๊าซระหว่างกระบวนการฉีดขึ้นรูป

0
51

Polyplastics Co., Ltd. บริษัทซัพพลายเออร์เทอร์โมพลาสติกวิศวกรรมชั้นนำของโลก ได้คิดค้นวิธีแก้ปัญหามากมายเพื่อช่วยผู้ดำเนินการลดโอกาสที่จะเกิดการติดไฟของก๊าซระหว่างกระบวนการฉีดขึ้นรูป โดยบริษัทได้ใช้กลวิธีการทดสอบแบบ Gas Investigation Method in Injection Molding (GIMIM) เพื่อวิเคราะห์ปรากฏการณ์ดังกล่าวและช่วยหามาตรการป้องกัน

ก๊าซที่ก่อตัวขึ้นระหว่างการขึ้นรูปไม่มีที่ให้เล็ดลอดออกไปและถูกบีบอัด ซึ่งก่อให้เกิดพื้นผิวเรซินที่ไหม้และร้อน จนเป็นอุปสรรคต่อการขึ้นรูปอย่างต่อเนื่อง แรกเริ่มนั้น การศึกษาดังกล่าวได้เข้าตรวจสอบก๊าซที่มาจากการสูญเสียพลังงาน ณ เวลาที่ขึ้นรูป โดยหัวฉีดของเครื่องฉีดขึ้นรูปทั่วไปนั้นประกอบด้วยโครงสร้างที่หดตัวลงอย่างรุนแรง ทำให้มีการสูญเสียพลังงานจากโครงร่างดังกล่าว สำหรับวิธีที่อาจช่วยแก้ปัญหานั้นมีทั้งการลดความเร็วในการฉีด ใช้รูเข้า (gate) หรือเบ้า (cavity) หลายตัว และเพิ่มขนาดของรูเข้าและหัวฉีด

เพื่อป้องกันการนำความร้อนที่ไม่เสมอกันภายในกระบอกฉีด ผลการค้นพบดังกล่าวแนะนำให้เลี่ยงใช้เครื่องฉีดขึ้นรูปที่มีขนาดใหญ่เกินไปเมื่อเทียบกับสิ่งที่ขึ้นรูป ลดอุณหภูมิกระบอกสูบ และเลี่ยงการขึ้นรูปที่สัมผัสกับเบ้าหล่อ เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียความร้อนจากเบ้าหล่อ

กลวิธี GIMIM ยังค้นพบด้วยว่า การอุดตันที่ช่องเปิดมีสาเหตุจากกระบวนการทำงานของความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างปริมาณสารจุดเดือดต่ำและจุดเดือดสูง กับปริมาณสารทั้งหมดภายในก๊าซการสลายตัว โดยวิธีการแก้ปัญหานั้นมีทั้งการลดอุณหภูมิกระบอกสูบ และใช้ผ้าหรือวัตถุที่คล้ายๆ กันเช็ดคราบในแม่พิมพ์ที่เกาะติดเป็นชั้นบางๆ อยู่กับช่องเปิดก๊าซออกเป็นประจำ