คุณอุดม ศรีสงคราม กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท วี คาร์โก เปลี่ยนชื่อมาเป็นนายกฤษณพงศ์

ผู้บริหารกลุ่มบริษัท วี คาร์โก เอาฤกษ์เอาชัยเริ่มปีใหม่ด้วยชื่อใหม่ ที่คุณอุดม ศรีสงคราม CEO ประกาศเปลี่ยนชื่อตัวเองจากคุณอุดม มาเป็นคุณกฤษณพงศ์ เพื่อสร้างมิติใหม่ขององค์กรให้พร้อมรับกับสิ่งใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านแนวทางการบริหารแบบใหม่ การรุกธุรกิจใหม่ และอะไรอีกมากมายที่เป็นสิ่งใหม่ๆ ที่กำลังเข้ามาในโลกใบนี้ งานนี้เรียกว่า วี คาร์โก พร้อมรับมือเต็มที่