วอลโว่ บัส จัดโปรโมชัน พิเศษสุด 3 ต่อ

· ต่อที่ 1 ส่วนลดอะไหล่ 40%, · ต่อที่ 2 ส่วนลดอะไหล่ประเภทน้ำมัน 30%, · ต่อที่ 3 ส่วนลดค่าแรงพิเศษ 600 บาทต่อชั่วโมง บริษัท วอลโว่ บัส...