Bugatti และ Rimac Automobili ผนึกกำลังร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

0
532

หลังจากองค์กรยักษ์ใหญ่ในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์ Porsche Bugatti และ Rimac ได้ประกาศความร่วมมือในการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจมากว่า 4  เดือน ด้วยการเริ่มต้นโครงการควบรวมกิจการอันน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดของโลก ทำให้เหล่าบรรดาผู้นำในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ก็สามารถบันทึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้แก่วงการอุตสาหกรรมยานยนต์ได้สำเร็จ โดยองค์กรพันธมิตรทางธุรกิจ Bugatti Rimac มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมือง Sveta Nedelja ประเทศโครเอเชีย

Bugatti Rimac แบ่งสัดส่วนการถือครองหุ้นเป็น 2 ส่วน โดยมี Porsche AG  ถือครองกรรมสิทธิ์ถือหุ้น 45 เปอร์เซ็นต์ และ Rimac Group ถือครองกรรมสิทธิ์ถือหุ้นที่เหลืออีก 55 เปอร์เซ็นต์ สำหรับในส่วนงานบริหารด้าน Rimac Automobili มอบหมายให้ Mate Rimac ผู้ก่อตั้งบริษัท Rimac Automobili และนักสร้างสรรค์รถพลังงานไฟฟ้า hypercar เข้ามาดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร โดยทาง Porsche AG ได้ส่ง 2 ผู้บริหารหลักคือ Oliver Blume ประธานกรรมการบริหาร พร้อมทั้ง Lutz Meschke รองประธานบริหารและสมาชิกคณะกรรมการบริหารผู้กำกับดูแลส่วนงานการเงินมาดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารภายในของ Bugatti Rimac ภายใต้วัตถุประสงค์ของการร่วมทุนระหว่าง Bugatti และ Rimac Automobili และทั้ง 2 บริษัทจะยังคงดำเนินงานอย่างมีอิสระภายใต้แบรนด์ผู้ผลิตรถยนต์ของตนเองต่อไปและใช้สายการผลิตรวมถึงช่องทางการจัดจำหน่ายจากโรงงานในเมือง Zagreb ประเทศโครเอเชีย และเมือง Molsheim ประเทศฝรั่งเศสเช่นเดิม

Bugatti Rimac มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมือง Sveta Nedelja ไม่ไกลจากเมือง Zagreb บนพื้นที่กว่า 200,000 ตารางเมตร ใช้งบประมาณไปถึง 200 ล้านยูโร เพื่อเป็นอาคารสำนักงานสำหรับวิจัยและพัฒนาของบริษัท โดยสำนักงานแห่งใหม่นี้จะถูกกำหนดให้เปิดดำเนินงานอย่างเป็นทางการในปี 2023 พร้อมบุคลากรอีกกว่า 2,500 คน