ไทยแลนด์ อีลิท ผลักดันเงื่อนไข Elite Flexible One ผ่านฉลุยต้อนรับปี 2564

0
424

ไทยแลนด์ อีลิท ผลักดันเงื่อนไข Elite Flexible One สำเร็จ ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อย พร้อมรุกเดินหน้าต่อเนื่องในปี 2564

นายสมชัย สูงสว่าง ผู้จัดการใหญ่ บริษัทไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด ผู้ดำเนินงานโครงการบัตรสมาชิกไทยแลนด์ อีลิท กล่าวว่า จากกรณีที่ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ได้มีประเด็นและข้อซักถามต่างๆ เกี่ยวกับเงื่อนไขของโครงการ Elite Flexible One นั้น ทางบริษัทฯ ได้มีการนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาการปรับเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่สนใจในโครงการบัตร Elite Flexible One เป็นที่เรียบร้อย

ซึ่งเงื่อนไขต่างๆ ได้รับการอนุมัติ พร้อมรุกเดินหน้าต่อในปี 2564 และเพื่อให้สอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์ของภาครัฐที่มีความต้องการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยการดึงกลุ่มนักธุรกิจ นักลงทุนที่มีศักยภาพเข้ามาลงทุนในประเทศไทย รวมถึงสนองนโยบายแนวทางยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน อันมีเป้าหมายในการพัฒนา และยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพอย่างยั่งยืน

สำหรับคุณสมบัติเพิ่มเติม และเงื่อนไขของบัตร Elite Flexible One ที่ผ่านการอนุมัติแล้วนั้นมีดังนี้ 1. อนุญาตให้ผู้สมัครที่มีสิทธิครอบครองอสังหาริมทรัพย์แบบสัญญาเช่าหรือ (Leasehold) สามารถสมัครบัตรสมาชิกในโครงการ Elite Flexible Oneได้ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด, 2. อนุญาตให้ผู้สมัครที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 สามารถสมัครบัตรสมาชิกในโครงการ Elite Flexible One ได้ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด, 3. โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกซื้อกิจการ (Take Over) ทั้งโครงการโดยนักลงทุนหรือบริษัทที่เป็นทั้งของไทยและต่างชาติ สามารถเข้าร่วมโครงการ Elite Flexible One ได้ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด

ทั้งนี้ปัจจุบันมีผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้ความสนใจในโครงการ Elite Flexible One มากกว่า 60 ราย โดยเจ้าแรกที่เข้าร่วมโครงการ คือ บริษัท ไรมอนแลนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ซึ่งทางบริษัทคาดว่าหลังจากนี้จะมีผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์อีกหลายรายเข้าร่วมโครงการ