“ไทยแลนด์ อีลิท” งัดกลยุทธ์สู้โควิด-19 ขยายฐานสร้างความแข็งแกร่งเพิ่มตัวแทนจำหน่าย GSSA

0
334

ไทยแลนด์ อีลิท พร้อมลุยสู้โควิด-19 เดินหน้าตามเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยแผนงานการเพิ่มตัวแทนจำหน่าย GSSA ขยายฐานสมาชิกบัตรฯ ให้ครอบคลุมเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในหลายประเทศ หวังเร่งยอดขาย ประกาศอิสรภาพล้างขาดทุนสะสมภายในปีนี้ พร้อมเป็นหน่วยงานเสริมที่ช่วยกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมาย คือชาวต่างชาติที่มีกำลังซื้อมาลงทุน และเดินทางเข้ามาพำนัก ใช้จ่ายในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย

นายสมชัย สูงสว่าง ผู้จัดการใหญ่ บริษัทไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด ผู้ดำเนินงานโครงการบัตรสมาชิก ไทยแลนด์ อีลิท กล่าวว่า ไทยแลนด์ อีลิท เรายังคงดำเนินนโยบายเชิงรุกสำหรับการทำตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยเร่งขยายฐานสมาชิก และขยายตลาดในการเพิ่มตัวแทนจำหน่าย GSSA มุ่งมั่นเดินหน้าในการให้บริการสมาชิกบัตรฯ ซึ่ง ณ ปัจจุบันเรามีตัวแทนจำหน่าย GSSA รวมทั้งสิ้น 23 ราย ซึ่งเพิ่มขึ้นจำนวน 7 ราย จากปีที่ผ่านมา ทำให้เราเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้นในหลายประเทศ 

สำหรับตัวแทนจำหน่าย GSSA ที่เพิ่มขึ้นทั้ง 7 รายได้แก่ EMERALD TECH ADVANCE CO., LTD., H.I.S. TOURS CO., LTD., MANDARIN ACCOUNTING LAW FIRM CO., LTD., NUSASIRI PUBLIC COMPANY LIMITED, PATHFINDER INTERNATIONAL CO., LTD., SHANGHAI MOBAO MEDICAL & TECHNOLOGY CO., LTD., SWEET RIVER CO., LTD. โดยตัวแทนจำหน่ายส่วนใหญ่จะเน้นการทำการตลาดในรูปแบบของสื่อดิจิตอลผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียที่แตกต่างกันไป เพื่อให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่ครอบคลุมพื้นที่การทำการตลาดในแถบเอเซียและยุโรป ตามสัดส่วนของกลุ่มลูกค้าของตัวแทนจำหน่ายแต่ละราย ทำให้ปัจจุบันยอดขายของบริษัทฯมีการเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง