ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด เปิดตัวโครงการ “Welcome Back to Amazing Paradise”

0
513

คาดหวังสมาชิกบัตรฯ จากต่างประเทศร่วมเดินทางเข้าไทย กระตุ้นส่งเสริมการท่องเที่ยว

ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด เปิดตัวโครงการ “Welcome Back to Amazing Paradise” เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางของสมาชิกบัตรฯ มากขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนภารกิจการเปิดประเทศของรัฐบาล โดยมีเป้าหมายสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยว

นางสาวรัชดาวรรณ เลิศศิลาทอง รองผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารและกิจการองค์กร และรักษาการแทนผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด กล่าวว่า เพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับแผนการเปิดประเทศของรัฐบาลที่ได้มีการจัดตั้งโครงการภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ เป็นโครงการนำร่อง เนื่องจากภูเก็ตถือเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักที่เป็นจุดหมายปลายทางอันดับต้นๆของนักท่องเที่ยวต่างชาติ สามารถสร้างเม็ดเงินให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น โดยได้เริ่มเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ได้รับวัคซีนครบตามชนิดของวัคซีนแล้วและเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบภายใต้เงื่อนไขที่รัฐกำหนด โดยสามารถเดินทางเข้ามาพำนักและท่องเที่ยวภายในภูเก็ตและพื้นที่ใกล้เคียง (Sealed Route) ได้แก่ เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า และเกาะพีพี เกาะไหง ไร่เลย์ ตามโครงการ Samui Plus และ Krabi Even More Amazing ด้วยโมเดล 7+7 ก่อนเดินทางต่อไปยังพื้นที่อื่นในประเทศไทย    

โครงการ “Welcome Back to Amazing Paradise” มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้สมาชิกผู้ถือบัตรฯ ที่อยู่ต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ซี่งโครงการดังกล่าวบริษัทฯ มีการสนับสนุนค่าบริการตรวจ RT PCR- Test ให้กับสมาชิกผู้ถือบัตรทุกประเภท ที่เดินทางจากต่างประเทศเข้ามายังจังหวัดภูเก็ตผ่านโครงการ ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ ภายใน 30 กันยายน 2564 รวมทั้งนำเสนอแพ็คเกจทัวร์และห้องพักราคาพิเศษ จากผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน SHA Plus+ ที่อยู่ในกลุ่มพันธมิตรคู่ค้าของบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกฯ นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆในจังหวัดภูเก็ต อาทิเช่น เล่นกอล์ฟ และสปา ประกอบด้วย นวดไทย นวดเท้า นวดน้ำมัน (เฉพาะสาขาที่ร่วมโครงการ)