ไทยบริดจสโตน เข้ารับพระราชทานรางวัล “รัตโนบล” ประจำปี 2560

0
222

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระราชทาน “รางวัลรัตโนบล ประจำปี 2560” แก่บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด โดย มร. ยาสุฮิโระ โมริตะ กรรมการผู้จัดการ เข้ารับรางวัลพระราชทาน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ทั้งนี้เพื่อเชิดชูเกียรติคุณแก่บริษัทฯ ที่ได้สร้างคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการสนับสนุนและพัฒนาการศึกษา มาอย่างต่อเนื่อง มีผลงานดีเด่นจนปรากฏเป็นที่ยอมรับต่อสังคม และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลและองค์กรอื่น

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here