โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยว แพ็กเกจ “กำลังใจ”

0
190

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. และ นายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) ร่วมแถลงข่าวโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยว แพ็กเกจ “กำลังใจ”

แพ็คเกจ “กำลังใจ” เป็นโครงการท่องเที่ยวเพื่อตอบแทนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแนวหน้า ในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 อาทิ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จำนวน 1,200,000 คน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับการศึกษาดูงานและท่องที่ยวในประเทศ คนละไม่เกิน 2,000 บาท เริ่มลงทะเบียนไปแล้วตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 โดยจะมีการขยายเวลาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “กำลังใจ” จนถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เท่านั้น เนื่องจากมีผู้ร้องเรียนจำนวนมากว่าลงทะเบียนไม่ทัน

ขั้นตอนการลงทะเบียนนั้น ต้องดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ของธนาคารกรุงไทย จากนั้นกรอกข้อมูลส่วนตัว และเบอร์มือถือ เพื่อรับ OTP กรอกรหัส OTP และตั้งค่า PIN ถ่ายบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน เมื่อระบบยืนยันความถูกต้อง จะปรากฏไอคอนรูปหัวใจฝากข้อความ “กำลังใจ”

ซึ่งผู้รับสิทธิต้องนำมือถือที่ได้ลงทะเบียนไว้ ติดตัวตลอดการเดินทาง เพื่อสแกน QR Code ยืนยันตัวตนในวันเดินทางวันแรก และวันที่สอง ตามโปรแกรมท่องเที่ยวที่ได้เลือกไว้

สำหรับผู้ได้รัสิทธิ สามารถค้นหาโปรแกรมท่องเที่ยวได้จากเว็บไซต์ www.เที่ยวปันสุข.com หรือบริษัทนำเที่ยวที่ผ่านเกณฑ์จาก สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งจะมีโปรแกรมทัวร์ที่ได้รับการอนุมัติจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยสามารถเลือกบริษัทนำเที่ยวนอกเขตพื้นที่ของตนเองได้ เริ่มเดินทางท่องเที่ยวได้ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฏาคม-31 ตุลาคม 2563 ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมแพ็คเกจ “กำลังใจ” อาจมีปัญหา เนื่องจากไม่มีเครื่องมือสื่อสาร หรืออุปกรณ์ที่เข้าถึงการลงทะเบียนได้ ทาง ททท. ได้ประสานงานกับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ และหน่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งดำเนินการแก้ไข ซึ่งคาดว่ามีอยู่ประมาณ 200,000-300,000 ราย และให้ความเชื่อมั่นว่า จะได้สิทธิในการร่วมโครงการได้แน่นอน เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมย์ของโครงการดังกล่าว

นอกจากนั้น นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กรณีที่ผู้ประกอบการสถานที่ทองเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการ กระทำผิดและไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ทาง ททท. จะมีการถอดสิทธิ์และขึ้นแบล็คลิสต์ รวมทั้งสงวนสิทธิ์ที่จะจ่ายเงินให้ด้วย โดยสามารถเจ้าข้อมูลพร้อมรายละเอียดและหลักฐานได้ที่ www.เที่ยวปันสุข.com หรือ โทร. 1672 ได้ทันที