แอ็กซอลตาเปิดตัวเครื่องวัดค่าสีน้ำหนักเบา รุ่นใหม่ แอ็กไควร์ คัลเลอร์ คอมแพค

0
72

(Acquire Color Compact) ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (NYSE: AXTA) ผู้นำอันดับหนึ่งของโลกทั้งสีน้ำและสีฝุ่น เปิดตัวเครื่องวัดค่าสี แอ็กไควร์ คัลเลอร์ คอมแพค (Acquire Color Compact) ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครอบคลุมประเทศจีน อินเดีย เกาหลี ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรเลีย โดยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ดังกล่าว มีน้ำหนักเบา ใช้งานง่าย ช่วยให้ศูนย์บริการ อู่พ่นซ่อมรถยนต์สามารถผสมเฉดสีได้หลากหลาย ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพงานได้มากยิ่งขึ้น

เครื่องแอ็กไควร์ คัลเลอร์ คอมแพค (Acquire Color Compact) จะตรวจวัดค่าสีที่ถูกต้องจากรถยนต์และส่งข้อมูลไปยังซอฟท์แวร์ที่อ่านค่าสีของแอ็กซอลตา ในฐานข้อมูลของแอ็กซอลตา คัลเลอร์ คลาวด์ (Axalta Color Cloud) จากเทคโนโลยีดังกล่าว แอ็กไควร์ คัลเลอร์ คอมแพค (Acquire Color Compact) สามารถทำงานอย่างรวดเร็ว เข้าถึงฐานข้อมูลสูตรสีมากกว่า 200,000 สูตรสี เพื่อให้การผสมสีหรือจับคู่สีถูกต้องทุกครั้ง โดยทำการวัดได้ 3 มุมรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น ทั้งสีโซลิด และสีเอฟเฟกต์