แอร์เอเชียปรับฝูงบินแก้สัญญารับเครื่องบิน A321neo ใหม่ทั้งหมดจากแอร์บัส

0
44

พร้อมรับการเติบโตของการบิน ด้วยจำนวนที่นั่งที่เพิ่มขึ้นและต้นทุนลดลง

กลุ่มแอร์เอเชีย (“กลุ่ม”) พร้อมปรับฝูงบิน จากเครื่องบิน A320 ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน เป็นเครื่องบิน A321neo ที่มีจำนวนที่นั่งมากกว่าและประหยัดพลังงาน โดยได้ลงนามข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมกับ Airbus SAS (“Airbus”) ซึ่งแอร์เอเชียจะดำเนินการเปลี่ยนคำสั่งซื้อเครื่องบิน A320 ที่เหลือ และที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการส่งมอบ เป็น A321neo ทั้งหมด

สัญญาดังกล่าวแสดงถึงความมุ่งมั่นของแอร์เอเชียในการซื้อเครื่องบินรุ่นที่ใหญ่ที่สุดในตระกูล A320 ที่ขายดีและได้รับความนิยมมากที่สุด โดยเครื่องบินโมเดลดังกล่าวสามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 236 คนในชั้นโดยสารเดียว ทั้งนี้เครื่องบิน A321neo จะช่วยให้สายการบินได้ประโยชน์จากการขนส่งผู้โดยสารต่อเที่ยวบินได้มากขึ้น ขณะเดียวกันก็มีต้นทุนด้านเชื้อเพลิงที่ลดลง ซึ่งเครื่องบินรุ่นดังกล่าวมีต้นทุนการดำเนินงานที่ต่ำที่สุดในบรรดาเครื่องบินประเภททางเดินเดียว อีกทั้งยังมีห้องโดยสารแบบ Space-Flex ของแอร์บัส ที่ทำให้การใช้พื้นที่ห้องโดยสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น มอบความสะดวกสบายและประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้โดยสาร 

ด้วยข้อตกลงดังกล่าว แอร์เอเชียได้แก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนคำสั่งซื้อเครื่องบินแบบ A320 ที่ยังไม่ได้ส่งมอบจำนวน 13 ลำที่เหลือให้เป็นเครื่องบินแบบ A321neo ซึ่ง่จะทำให้แอร์เอเชียมีคำสั่งซื้อเครื่องบิน A321neo รวมทั้งสิ้นเป็น 362 ลำ โดยจะจัดสรรให้กับสายการบินต่างๆ ในกลุ่มตามความต้องการภายในกรอบระยะเวลาจนถึงปี 2578 และเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างแอร์เอเชียและแอร์บัส ทั้งนี้แอร์เอเชียได้รับเครื่องบินแบบ A321neo ลำแรกในเดือนพฤศจิกายน 2562 ปัจจุบันแอร์เอเชียมีเครื่องบินแบบ A321neo ให้บริการทั้งหมด 4 ลำ โดยในปัจจุบันกลุ่มแอร์เอเชียมีเครื่องบินประจำการในฝูงบินทั้งหมด 211 ลำ ประกอบด้วยเครื่องบิน A320 จำนวน 169 ลำ เครื่องบิน A320neo 38 ลำ และเครื่องบิน A321neo 4 ลำ

ขณะเดียวกัน การใช้เครื่องบินแบบ A321neo จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งการประหยัดเชื้อเพลิง จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ได้น้อยลงประมาณ 5,000 ตันต่อเครื่องบิน 1 ลำต่อปี อีกทั้งยังลดไนโตรเจนออกไซด์ลงได้เป็นเลขสองหลัก (NOx) รวมไปถึงลดอัตราการปล่อยมลพิษและลดเสียงรบกวนของเครื่องยนต์