“เปิดโลกใหม่”

0
38

โลกธุรกิจมีการแข่งขันรวดเร็วและไม่หยุดนิ่ง หลายองค์กรพยายามค้นหาโอกาสใหม่ๆ เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด นับเป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาองค์กรไปสู่โมเดลธุรกิจใหม่ๆ และมองหาสิ่งที่จะทำให้ธุรกิจมีศักยภาพในการแข่งขันอย่างยั่งยืน

การเปลี่ยนแปลงต้องเริ่มจากข้างใน วันนี้ธุรกิจไม่จำเป็นต้องมีโครงสร้างใหญ่โตดังเช่นในอดีต การปรับโมเดลธุรกิจให้มีขนาดเล็กและมีอิสระในด้านการบริหารจะช่วยให้กระจายความเสี่ยง หากมองอีกด้านก็จะช่วยให้เกิดความคล่องตัวและเสถียรภาพในการจัดการกับอุปสรรคต่างๆ ได้รวดเร็ว เนื่องจากภายในองค์กรใช้การสื่อสารแบบแนวระนาบไม่ใช่แบบแนวดิ่ง ทำให้ผู้บริหารและทีมปฏิบัติงานเมื่อคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ได้หรือพบปัญหาสามารถรายงานตรงได้ในเวลาอันสั้น วัฒนธรรมองค์กรที่ใช้สั่งการแบบเดิมๆ จะหมดไป เน้นการทำงานเป็นทีม ทุกคนมีหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจนแต่มีเป้าหมายร่วมกัน และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายหลัก

ความสำคัญของคู่ค้ากับลูกค้าคือเราต้องใส่ใจคนใกล้ตัวให้มากที่สุด ตัวแปรหลักอยู่ที่เทคโนโลยีจะทำให้ ผู้บริโภคสามารถตอบสนองต่อสื่อดิจิทัลได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น ในทางกลับกัน หมายความว่าผู้บริโภคมีเวลาเท่าเดิมขณะที่คอนเทนต์มีจำนวนมาก แบรนด์จึงยิ่งต้องพยายามทำ Tailored Content ให้ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายที่มีความจำเพาะมากยิ่งขึ้น จากเดิมผู้ผลิตเป็นผู้กำหนดและป้อนตลาด แต่โลกวันนี้กลับเป็นของผู้บริโภค

ทั้งหมดที่เรากล่าวมา โคอินฟินิตี้ ได้เรียนรู้และทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น หลายธุรกิจตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเรียนรู้ไปพร้อมกับการเลือกจะค่อยๆ เปลี่ยนหรือเปลี่ยนทั้งหมด ขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายนอกและภายในของแต่ละธุรกิจ แต่เรามองว่าความพร้อมและมีแผนรับมือ การบริหารความเสี่ยง เป็นสิ่งที่ต้องคิดคาดการณ์ไปในอนาคต เพื่อเตรียมตัวปรับเข้าสู่โมเดลธุรกิจใหม่เมื่อก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 ขององค์กร และในโอกาสครบรอบปีที่ 8 นิตยสาร WHATCAR? Thailand เรายังคงย้ำจุดยืนเดิมคือเนื้อหาคุณภาพและถูกลิขสิทธิ์

ส่วนธุรกิจใหม่สำหรับอนาคต ‘Dual Transformation’ นอกจากการปรับปรุงธุรกิจในปัจจุบันให้ดีขึ้น อย่างเดียวคงไม่ได้ ด้วยโซลูชันที่ง่ายกว่าและเข้าถึงได้มากกว่า จึงเกิด FillLife Thailand Men’s Gadgets & LifeStyle “What Does It Feel?” ขึ้น ต่อยอดจุดยืนเดิมด้วยเนื้อหาคุณภาพ รวมถึงเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ในการควบคุมดูแลและอนุญาตให้เข้าถึงเนื้อหาบทความของต่างประเทศที่อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์บริษัทในเครือ เพื่อเผยแพร่ทางสื่อดิจิตอลในประเทศไทยทั้งหมด