เปิดแล้ววันนี้ สถาบันสอนศิลปะ Star Art สาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ

0
90

มุ่งสร้างพัฒนาการด้านความคิดและอารมณ์ของเยาวชน สู่การพัฒนาต่อยอดการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคต
สถาบันสอนศิลปะ Star Art เปิดสอนด้วยหลักสูตรแบบครบวงจร โดยเริ่มต้นจากพื้นฐานอย่างการใช้สีโปสเตอร์เป็นหลัก มุ่งหวังพัฒนาให้เด็กและเยาวชนมีการวาดรูปที่ถูกต้องและถูกวิธีตามขั้นตอนของศิลปินระดับโลก พร้อมพัฒนาความคิดที่อยู่ในหลักเกณฑ์ความเป็นจริงอย่างเป็นระบบ ฝึกสมาธิและต่อยอดสู่การเรียนศิลปะในอนาคต โดยสถาบันสอนศิลปะStar Art เปิดบริการแล้ววันนี้ ณ ชั้น 7 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ

สถาบันสอนศิลปะ Star Art ยังเปิดทำการสอนพื้นฐาน Drawing Cartoon ด้วยดินสอให้กับเยาวชนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้จากการวาดรูปทรงและโครงสร้างผ่านตัวการ์ตูนที่ชื่นชอบอย่างมีระบบ โดยการพัฒนาการจะทำให้เกิดน้ำหนักเส้นอย่างนักเขียนการ์ตูนมืออาชีพและยังทำให้มีความรู้ด้านการทำหนังสือการ์ตูนอย่างถูกวิธี นำไปสู่การพัฒนาต่อยอดการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคต

สถาบันสอนศิลปะ Star Art สาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ เปิดบริการทุกวัน สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 083 659 3691 หรือ Facebook : Star Art สถาบันสอนศิลปะ สาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ