ส.อ.ท. ปรับเป้ายอดผลิตรถยนต์ปี 2564 จากเดิม 1,500,000 คัน เป็น 1,550,000-1,600,000 คัน

0
56

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศในเดือนมิถุนายน 2564 ดังต่อไปนี้

จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนมิถุนายน 2564 ทั้งสิ้น 134,245 คัน เพิ่มขึ้น 87.22% จากฐานต่ำของปีก่อน เนื่องจากการระบาดของ โควิด-19 มกราคม – มิถุนายน 2564 ผลิต 844,601 คัน เพิ่มขึ้น 39.34% 

ยอดขายมิถุนายน 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 61,758 คัน เพิ่มขึ้น 15.07% จากฐานต่ำปีที่แล้ว จากการระบาดของโควิด-19 ยอดขายอยู่ในระดับต่ำเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ระลอกสามที่รุนแรงมากขึ้น มีการจำกัดการทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น ส่งผลให้กำลังซื้อของประชาชนลดลง สถาบันการเงินเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อ และรถยนต์บางรุ่นผลิตไม่พอกับความต้องการ เพราะขาดชิ้นส่วน มกราคม – มิถุนายน 2564 ยอดขาย 373,193 คัน เพิ่มขึ้น 13.57%

มิถุนายน 2564 ส่งออกได้ 83,022 คัน เพิ่มขึ้น 65.88% เพราะยอดขายรถยนต์ในประเทศของประเทศคู่ค้าเพิ่มขึ้น อาทิ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น เวียดนาม มาเลเซีย ยุโรป มกราคม – มิถุนายน 2564 ส่งออก 473,489 คัน โดยส่งออกเพิ่มขึ้น 35.07%

รถจักรยานยนต์ผลิตทั้งสิ้น 216,671 คัน เพิ่มขึ้น 141.28% มกราคม – มิถุนายน 2564 ผลิตทั้งสิ้น 1,261,176 คัน เพิ่มขึ้น 43.73%

ยอดขาย 161,105 คัน เพิ่มขึ้น 28.86% มกราคม – มิถุนายน 2564 ยอดขาย 872,279  คัน เพิ่มขึ้น 19.17%

มิถุนายน 2564 ส่งออก 95,089 คัน เพิ่มขึ้น 136.96% มกราคม – มิถุนายน 2564 ส่งออก 487,115 คัน เพิ่มขึ้น 36.87%

รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ ทั้งสิ้น 447,893.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46.99%

ขณะเดียวกัน ส.อ.ท. ยืนยันว่า สภาพเศรษฐกิจในบางประเทศ เริ่มฟื้นตัว ทำให้มีความต้องการรถยนต์เพิ่มขึ้น จึงปรับเป้ายอดผลิตรถยนต์ปี 2564 จากเดิม 1,500,000 คัน เป็น 1,550,000-1,600,000 คัน ขณะที่ปรับเป้ายอดส่งออกรถยนต์ปี 2564 จากเดิม 750,000 คัน เป็น 800,000-850,000 คัน ส่วนยอดขายรถยนต์ปี 2564 ภายในประเทศคงเดิมที่ 750,000 คัน