เชลล์ ยกระดับห้องน้ำรูปแบบใหม่

0
146

ชูคอนเซ็ปต์ “เพื่อลูกค้าทุกกลุ่ม สะอาดปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” รับโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรการพัฒนาส้วมสาธารณะดีเด่น 2563

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ให้ความสำคัญกับการส่งมอบ ประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้าทั้งผลิตภัณฑ์น้ำมันคุณภาพสูงตลอดจนการบริการต่างๆ ภายในสถานี พร้อมกันนี้ยังมุ่งมั่นนำนวัตกรรมใหม่ๆ มายกระดับห้องน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยของลูกค้า เชลล์ได้พัฒนาห้องน้ำรูปแบบใหม่โดยคำนึงถึง 3 หลักการสำคัญ คือ ความสะดวกในการเข้าใช้งานของลูกค้าทุกกลุ่ม (Universal Design) ความปลอดภัยและสุขอนามัย (Safety and Hygiene) ตลอดจนการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environmentally Friendly) ล่าสุดรับ “โล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภทรางวัลองค์กรที่มีผลการดำเนินงานพัฒนาส้วมสาธารณะดีเด่น ประจำปี 2563” จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เนื่องในโอกาสรณรงค์วันส้วมโลก ประจำปี 2563 (World Toilet Day 2020) พร้อมเดินหน้ายกระดับห้องน้ำอย่างน้อยปีละ 50 แห่ง

นายเรืองศักดิ์ ศรีธนวิบุญชัย รักษาการกรรมการบริหารธุรกิจค้าปลีก บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “เชลล์ในฐานะผู้นำด้านพลังงาน ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดจนบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ช่วยให้ลูกค้ามีความสุขกับการเดินทาง จากผลสำรวจเราพบว่า ห้องน้ำ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ลูกค้าเลือกในการเข้าใช้บริการสถานีบริการน้ำมัน ในแต่ละวันมีลูกค้าแวะเวียนมาเติมน้ำมัน พักรถ รวมถึงใช้บริการห้องน้ำจำนวนมาก เชลล์ห่วงใยและเข้าใจลูกค้าเป็นอย่างดี จึงยกระดับห้องน้ำในสถานีบริการน้ำมันเชลล์ โดยติดตั้งนวัตกรรมควบคู่กับปรับปรุงห้องน้ำเพื่อรองรับการใช้บริการของลูกค้าทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งจะได้รับความสะดวกสบายและประสบการณ์ที่ดีเสมอ เมื่อเข้าใช้บริการสถานีบริการน้ำมันเชลล์ทั่วประเทศ”

เชลล์เดินหน้าปรับปรุงและติดตั้งนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มเติม ให้ครอบคลุมมาตรฐานห้องน้ำรูปแบบใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยออกแบบและดำเนินการบน 3 หลักการสำคัญ ได้แก่ 1. ความสะดวกในการเข้าใช้งานของลูกค้าทุกกลุ่ม (Universal Design), 2. ความปลอดภัยและสุขอนามัย (Safety and Hygiene) และ 3. การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environmentally Friendly)

นอกจากโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภทรางวัลองค์กรที่มีผลการดำเนินงานพัฒนาส้วมสาธารณะดีเด่น ประจำปี 2563 จากกรมอนามัย ซึ่งตัดสินจากองค์กรที่สนับสนุน ออกแบบและสร้างห้องน้ำตามเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS) แล้ว เชลล์ยังได้รับรางวัลรับรองคุณภาพของห้องน้ำในสถานีบริการน้ำมันทั้งในระดับประเทศและระดับจังหวัดอีกหลายรางวัล เช่น รางวัลชนะเลิศ “สุดยอดห้องน้ำแห่งปีของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2560 และ ปี 2561” ประเภทสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง