สทท. แถลงข่าว “ทิศทางการทำงานร่วมของ สทท.กับหน่วยงานภาครัฐ”

0
1171

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) จัดแถลงข่าวทิศทางการทำงานร่วมของ สทท.กับหน่วยงานภาครัฐ โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวให้โอวาทถึงแนวทางการทำงานร่วมระหว่าง กก. กับ สทท., นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. กล่าวถึงเรื่องแนวทางการทำงาน ร่วมระหว่าง ททท. กับ สทท. ที่ห้องประชุมสุพรรณหงส์ ชั้น 10 อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

คุณวัชรี ชูรักษา ผู้อำนวยการสำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) (องค์การมหาชน) บรรยายเรื่อง กระตุ้นท่องเที่ยวชุมชน ของ อพท. ร่วมกับ สทท., นายสราญโรจน์ สุทัศน์ชูโต ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (TCEB) กล่าวถึงเรื่อง ส่งเสริมให้ไทยประชุมไทยร่วมกับ สทท., นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME bank) กล่าวถึง การเข้าถึงแหล่งทุนของสมาชิก สทท. และ นายพรชัย หอมชื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล (Depal) กล่าวบรรยายแนวทางการทำงานร่วมกับ สทท.

เวลา 14.30 น. ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครั้งที่ 2/2563 – 2565 เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ช่วยที่ปรึกษา โดยมี นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คนใหม่ร่วมรับฟังการบรรยายพร้อมด้วยทุกหน่วยงานเพื่อต้องการให้การกระตุ้นการท่องเที่ยวครั้งนี้ก้าวต่อไป