สทท. ร่วม กับ สปข. กรมขนส่ง และ SHOW DC ร่วมลดมลพิษ PM 2.5 รถโดยสารร่วมเข้าโครงการ 100 คัน ไม่เกินมาตรฐาน

0
816

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) โดย คุณชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ประธานสภาฯ มอบหมายให้ ดร.วสุเชษฐ์ โสภณเสถียร รองประธานสภา ด้านการขนส่ง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านความปลอดภัย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อจัดทำโครงการ “ความปลอดภัยการท่องเที่ยวสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย”

ได้จัดให้มีโครงการ “ร่วมลดมลพิษ PM 2.5 ในรถโดยสารสาธารณะ” โดยร่วมมือกับ สมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย (สปข.) กรมการขนส่งทางบก และห้างสรรพสินค้า SHOW DC

ทั้งนี้ สทท.ได้นำร่องโครงการด้านความปลอดภัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทย ได้รับความปลอดภัย ลดความสูญเสีย ตลอดจนถึงเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทย

และสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ได้เชิญชวนรถโดยสารสาธารณะซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย (สปข.) จำนวนกว่า 100 คัน ทยอยเข้ารับการตรวจวัดค่ามลพิษ โดยมีรถเริ่มทอยเข้ามาตรวจตั้งแต่ 07.00 – 12.00 น. ซึ่งในการตรวจดังกล่าวได้รับการเอื้อเฟื้อจากสำนักผู้ตรวจการ กรมการขนส่งทางบก ส่งกำลังเจ้าหน้าที่มาคอยสนับสนุน อธิบายขั้นตอน และวิธีการตรวจ ตลอดจนถึงการบำรุงดูแลรักษารถโดยสารอย่างถูกต้อง ชัดเจน ซึ่งตลอดระยะเวลาของการตรวจจะคอยตอบข้อซักถามและชี้แจงในประเด็นที่สงสัยทุกข้อ และในตอนท้ายทางเจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบกได้แสดงความชื่นชมที่ทุกหน่วยงานร่วมมือกันในการจัดโครงการดังกล่าว เพราะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม

ด้าน นายสุธี คงศิริวงศ์ Vice President Business Development SHOW DC CORP LTD. กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทาง SHOW DC ได้เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมในครั้งนี้ ทาง สภาฯ และ สปข. ได้ขอใช้สถานที่มาซึ่งเรามีความยินดีมาก ถือเป้นอีกโครงการที่ทำให้เราตระหนักถึงการตอบแทนสู่สังคม

ดร.วสุเชษฐ์ โสภณเสถียร ประธานคณะอนุกรรมการด้านความปลอดภัย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ต้องขอขอบพระคุณมายังทุกๆ ท่านในทุกหน่วยงานที่ร่วมกันทำให้กิจกรรมในวันนี้ผลการตรวจที่ออกมาจากรถร่วม 100 คันที่ทยอยกันเข้ามาตรวจพบว่าไม่มีคันไหน เกินค่ามาตรฐาน ตัวเลขที่ตั้งไว้คือ 45 แต่ในวันนี้รถทุกคัน มีค่าอยู่ที่แค่ 2 – 8 เท่านั้น นั่นหมายความว่า รถโดยสารทุกวันที่เข้ามาวันนี้ 100% ปลอดภัย ค่า PM 2.5 เป็นศูนย์ ซึ่งแน่นอนว่าทุกฝ่ายย่อมได้รับประโยชน์

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here