วอลโว่ คาร์ ประกาศนโยบาย “Family Bond by Volvo Cars”

0
186

ทั่วโลก มอบสิทธิวันลาเลี้ยงดูบุตร 24 สัปดาห์พร้อมค่าจ้างแก่พนักงานครอบคลุมผู้ปกครองทุกเพศรวมถึง LGBTQ

ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรแห่งความเสมอภาค เป็นหนึ่งเดียวกัน และเอื้อต่อความหลากหลายทางเพศ

วอลโว่ คาร์ กรุ๊ป แบรนด์รถยนต์ระดับพรีเมียมสัญชาติสวีดิช มุ่งมั่นยกระดับการดำเนินงานในทุกมิติเพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญา “People are the Core of Everything We Do” ประกาศนโยบาย “Family Bond by Volvo Cars” พร้อมกันทั่วโลกเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 เพื่อมอบสิทธิวันลาเลี้ยงดูบุตร 24 สัปดาห์ต่อเนื่องให้แก่พนักงานวอลโว่ ครอบคลุมผู้ปกครองทุกประเภททั้งพ่อแม่ผู้ให้กำเนิด ผู้รับบุตรบุญธรรม ผู้อุปถัมภ์บุตร และผู้รับอุ้มบุญ โดยให้สิทธิ์แก่ผู้ปกครองทุกเพศทั้งชาย หญิง และเพศทางเลือก (LGBTQ) เพื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรมและค่านิยมองค์กรที่ทุกคนมีเสมอภาค สามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และให้ความสำคัญกับความหลากหลายทางเพศตามบริบททางสังคม ตลอดจนลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำระหว่างเพศเพื่อให้ทุกคนมีโอกาสเติบโตในการทำงานได้อย่างเท่าเทียม 

นายฮาคาน ซามูเอลสัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วอลโว่ คาร์ กรุ๊ป สวีเดน กล่าวว่า “เราเชื่อมั่นว่าการสนับสนุนผู้คนซึ่งเป็นรากฐานขององค์กร จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของแบรนด์ให้เติบโตขึ้นอย่างมั่นคงจากภายใน และเนื่องจากเรามีฐานการดำเนินงานอยู่ทุกแห่งทั่วโลก นโยบาย Family Bond จึงถือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้คนในวงกว้างได้อย่างเป็นรูปธรรมที่สุด” นายฮาคาน ซามูเอลสัน กล่าว

สิทธิวันลาเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่อง 24 สัปดาห์ (หรือ 120 วันทำงาน) โดยพนักงานยังคงได้รับเงินเดือน 80% ตลอดระยะการลาตามนโยบาย “Family Bond by Volvo Cars” กำหนดให้เฉพาะพนักงานประจำที่ทำงานในบริษัทไม่ต่ำว่า 1 ปี ครอบคลุมพนักงานโดยไม่จำกัดเพศทั้งในสำนักงานและโรงงานการผลิตของวอลโว่ทุกแห่ง  ซึ่งทางพนักงานต้องแจ้งล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 3 เดือนและใช้สิทธิ์ภายใน 3 ปีนับตั้งแต่วันที่บุตรเกิด สิทธิ์นี้ยังสามารถขอใช้ได้อีกเมื่อมีบุตรคนใหม่ พนักงานที่ใช้สิทธิ์วันลาเลี้ยงดูบุตรนี้จะได้ทำงานในตำแหน่งเดิมและรับเงินเดือนเท่าเดิมเมื่อกลับมาทำงาน หรือสามารถขอโยกย้ายไปทำงานในตำแหน่งอื่นในอัตราเงินเดือนเท่าเดิมได้ เพื่อให้เหมาะสมกับชีวิตครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไป

นายคริส เวลส์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “วอลโว่ต้องการสร้างสรรค์วัฒนธรรมที่สนับสนุนบทบาทพ่อแม่ผู้ปกครองของพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เพื่อให้พวกเขาสามารถสร้างสมดุลระหว่างชีวิตครอบครัวและการทำงาน ตลอดจนลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ำด้านการทำงานระหว่างชาย หญิง และคนทุกเพศ เราจึงพร้อมมอบโอกาสที่เท่าเทียมนี้แก่ทุกคน 

สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับวอลโว่ได้ที่สายด่วน 02 305 4499 โดยสามารถดูข่าวสารกิจกรรมล่าสุดของบริษัทได้ที่เว็บไซต์ www.volvocars.com/th