ยูดี ทรัคส์ เข้าสู่การบริหารงานและดำเนินการภายใต้ อีซูซุ มอเตอร์ ญี่ปุ่น พร้อมแต่งตั้งผู้บริหารใหม่

0
238

อีซูซุมอเตอร์ สำนักงานใหญ่ ประเทศญี่ปุ่น ได้เข้าซื้อกิจการ ยูดี ทรัคส์ ไปจาก วอลโว่ กรุ๊ป ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการเข้าเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระหว่างวอลโว่ กรุ๊ป และอีซูซุมอเตอร์ โดย มร.นาโอโตะ ฮาคามาตะ (Mr. Naoto Hakamata) ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานของ ยูดี ทรัคส์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น และ มร.เทตซึยะ ไอบะ (Mr. Tetsuya Aiba) ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินของ ยูดี ทรัคส์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ขณะที่ มร.โจอาคิม โรเซ็นเบิร์ก (Mr. Joachim Rosenberg) รองประธานบริหารของ วอลโว่ กรุ๊ป ได้ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการของยูดี ทรัคส์ ยูดี ทรัคส์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น แล้ว เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564

ภายใต้กรอบของพันธมิตรเชิงกลยุทธ์นี้ส่งผลให้ ยูดี ทรัคส์ เป็นตัวเชื่อมต่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ระยะยาวที่แข็งแกร่งระหว่าง วอลโว่ กรุ๊ป และอีซูซุ มอเตอร์ ซึ่งเป็นการสร้างความร่วมมือในระยะยาว โดยเมื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของอีซูซุมอเตอร์แล้ว ยูดี ทรัคส์จะมีโอกาสในการ:

· ใช้ประโยชน์จากจุดแข็งซึ่งกันและกัน และการประหยัดจากขนาดการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของรถบรรทุกขนาดใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นและในตลาดต่างประเทศ, · ศึกษาความร่วมมือกันในด้านการจัดซื้อและโลจิสติกส์ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีร่วมกัน รวมไปถึงการเติมเต็มพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ซึ่งกันและกัน, · สร้างเสริมฐานที่แข็งแกร่งเพื่อการลงทุนพัฒนาด้านเทคนิคและนวัตกรรมสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการระดับโลกอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการดำเนินงานในประเทศไทยนั้น มร. อีริค ลาบัท ประธานกรรมการบริษัท ยูดี ทรัคส์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารของบริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่น ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานและการขายรวมถึงการให้บริการแก่ลูกค้าในประเทศไทยแต่อย่างไร ลูกค้าจะยังคงได้รับบริการที่ดีตามมาตรฐานเช่นเดิมจากดีลเลอร์ทั้งหมด 16 แห่งทั่วประเทศ