ยูดี ทรัคส์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศไทย เดินหน้าแต่งตั้งดีลเลอร์ขยายเครือข่าย

0
222

บริษัท ยูดี ทรัคส์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศไทย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถบรรทุกยูดี ทรัคส์ และวอลโว่ ทรัคส์ เดินหน้าแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการ เพิ่มอีก 3 แห่ง ภายใต้การบริหารโดย 2 บริษัทได้แก่ บริษัท ธนะดี มอเตอร์ จำกัด และบริษัท อันดามันวอยเอเยอร์ส คลับ จำกัด เพื่อขยายศักยภาพการให้บริการที่ครอบคลุมพื้นที่เพิ่มขึ้น โดยการแต่งตั้งครั้งนี้ ทำให้จำนวนโชว์รูมและศูนย์บริการเพิ่มขึ้นจาก 17 แห่งในปีนี้ เป็น 20 แห่ง ภายในปี 2565

มร. อีริค ลาบัท ประธานกรรมการ ยูดี ทรัคส์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศไทย เปิดเผยว่าการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการ เพิ่มเติมอีก 2 บริษัทนี้ ทำให้เขตพื้นที่การให้บริการเพิ่มขึ้นอีก 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จัดตั้งโดยบริษัท ธนะดี มอเตอร์ จำกัด ส่วนอีก 2 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช และกระบี่ จัดตั้งโดยบริษัท อันดามันวอยเอเยอร์ส คลับ จำกัด ซึ่งทั้ง 3 แห่งนี้ จะได้รับสิทธิในการจัดจำหน่ายรถยูดี ทรัคส์ และให้บริการซ่อมบำรุงรถยูดี ทรัคส์ และวอลโว่ ทรัคส์

ทางด้านนางสาวอัยยริน มั่นคง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนะดี มอเตอร์ จำกัดกล่าวว่าบริษัทฯ ได้รับสิทธิในการจัดจำหน่ายยูดี ทรัคส์ เพิ่มเติมในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน โดยมีศูนย์บริการตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ “การตกลงเป็นไพรเวท ดีลเลอร์ เพิ่มอีกหนึ่งแห่งที่จังหวัดเชียงใหม่ เพราะเราเห็นโอกาสทางการตลาดในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูนและแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่สำหรับธุรกิจขนส่ง จึงเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้เข้าไปทำตลาดในพื้นที่ดังกล่าว” นางสาวอัยยริน กล่าว

ทางด้านนาย อภิชาต คงจันทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อันดามัน วอยเอเยอร์ คลับ จำกัด กล่าวว่า ตนรู้สึกขอบคุณที่บริษัท ยูดี ทรัคส์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นต่อบริษัทอันดามันฯ เป็นผู้ดูแลลูกค้าในแบรนด์ ยูดีและวอลโว่ ในพื้นที่ภาคใต้ ตอนกลาง เนื่องจากตนเองอยู่ในธุรกิจรถยนต์นั่งมานาน มีความสนใจต่อยอดธุรกิจเข้าสู่ตลาดรถบรรทุก เพราะเห็นถึงข้อจำกัดและความจำเป็นของผู้บริโภคที่ต้องพึ่งพาการขนส่งสินค้าจำนวนมากจากพื้นที่หนึ่งสู่พื้นที่หนึ่ง เห็นความนิยมของผู้ประกอบการขนส่งที่ให้ความมั่นใจใช้รถ ยูดี เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในทุกปี 

โดยบริษัทฯ ได้เตรียมโชว์รูมพร้อมศูนย์บริการพื้นที่ 5 ไร่ ที่อำเภอทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช  และ 6 ไร่ ที่จังหวัดกระบี่ ซึ่งจะมี 6 ช่องซ่อมต่อศูนย์ในเบื้องต้น ไว้รองรับการบริการขายทั้ง ยูดี และ วอลโว่ ในพื้นที่ดังกล่าว และคาดหวังจะให้เป็นเป็นสถานีแห่งความสุขของการแวะพักระหว่างการเดินทาง ของ พนักงานขับรถยูดีและวอลโว่ เป็นชุมชนการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้ประกอบการขนส่งในภาคใต้ เพื่อใช้พัฒนาและลดค่าใช้จ่ายในการประกอบการต่อไป และโดยบริษัทฯ วางแผนการก่อสร้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้ทันกลางปีนี้