ยานยนต์ฟื้นแล้วจากการคลายล็อกดาวน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

0
123

เดือนกันยายน 2564 ผลิตรถยนต์ 140,038 คัน ลดลง 6.43%, ขาย 56,871 คัน ลดลง 19.1% ส่งออก 73,831 คัน เพิ่มขึ้น 15.47%

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศในเดือนกันยายน 2564 ดังนี้

จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนกันยายน 2564 ทั้งสิ้น 140,038 ลดลง 6.43% แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคมปีนี้ 34.47% เพราะได้รับชิปและชิ้นส่วนรถยนต์จากประเทศคู่ค้าที่ผ่อนคลายการล็อกดาวน์และเริ่มส่งออกได้เพิ่มขึ้น โรงงานผลิตรถยนต์จึงผลิตเพื่อส่งออกและผลิตขายในประเทศเพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคมปีนี้ เดือนมกราคม – กันยายน 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,211,946 คัน เพิ่มขึ้น 25.93%

ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศทั้งสิ้น 56,871 คัน ลดลง 19.1% จากการที่รัฐบาลได้ผ่อนคลายการล็อกดาวน์ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนปีนี้ เป็นต้นไป ทำให้ประชาชนมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น จึงมีความมั่นใจในรัฐบาลที่จะผ่อนคลายการล็อกดาวน์มากขึ้น ทำให้มั่นใจในเรื่องรายได้ในอนาคตมากขึ้น จึงเข้าโชว์รูมสั่งจองรถยนต์มากขึ้น ประกอบกับโรงงานผลิตรถยนต์ขายในประเทศได้มากขึ้นจากการได้รับชิปและชิ้นส่วนรถยนต์มากขึ้นด้วย สถาบันการเงินเริ่มผ่อนคลายความเข้มงวดในการอนุมัติลง คาดว่ายอดขายในประเทศคงได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ตั้งแต่ต้นปีที่ 750,000 คันจากงานมหกรรมยานยนต์ที่จะมีตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม และรัฐบาลเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนปีนี้เป็นต้นไปซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวกว่าล้านคนมีรายได้เพิ่มขึ้น 

มกราคม – กันยายน 2563 รถยนต์มียอดขาย 531,931 คัน ลดลงจากปี 2563 ในระยะเวลาเดียวกัน 0.5%

ผลิตรถจักรยานยนต์ได้ทั้งสิ้น 154,877 คัน ลดลงจากเดือนกันยายน 2563 23.93% มกราคม – กันยายน 2564 ผลิตจำนวนทั้งสิ้น 1,667,645 คัน เพิ่มขึ้น 19.56%

ขาย 109,879 คัน ลดลง 17.65% มกราคม – กันยายน 2564 ยอดขาย 1,202,205 คัน เพิ่มขึ้น 4.90%

มกราคม – กันยายน 2564 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 654,702.39 ล้านบาท