ยกเลิกแข่งขันรายการ OR Thailand Grand Prix 2020

0
30

Dorna Sports ในฐานะเจ้าของลิขสิทธ์รายการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก “โมโต จีพี ” ได้มีการหารือร่วมกับรัฐบาลไทย ผ่านทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการกีฬาแห่งประเทศไทย มีมติร่วมกันให้ยกเลิกการแข่งขันรายการ OR Thailand Grand Prix 2020 ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 3-4 ตุลาคม 2563 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์  ออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และจะมีการจัดการแข่งขันสนามประเทศไทยขึ้นอีกครั้งในปี 2564 

ทั้งนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทย กำลังอยู่ระหว่างการหารือเรื่องขั้นตอนการขอรับเงินค่าบัตรเข้าชมคืน โดยกำหนดการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง