มูลนิธิโคคา-โคล่า มอบเงินมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท

0
115

ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมในการยับยั้งการแพร่กระจายของโควิด-19

มูลนิธิโคคา-โคล่า ประเทศสหรัฐอเมริกา นำโดย นางคลาวเดีย ลอเรนโซ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โคคา-โคล่า ประจำภูมิภาคอาเซียนและแปซิฟิกใต้ มร.คาร์ลอส ดิแอซ-ริกบี้ (ซ้ายสุด) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จำกัด นางปริยา จีระพันธุ์ ประธานอำนวยการ (ที่ 2 จากซ้าย) บริษัท หาดทิพย์ จากัด (มหาชน) และ นายสยาม สุวรรณรัตน์ (ขวาสุด) ผู้อำนวยการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนจำนวน 68,000 เหรียญสหรัฐ หรือกว่า 2 ล้านบาท แก่มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ นำโดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ และ ดร.อติชาต ขวัญเยื้อง (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลและนวัตกรรมดิจิทัล (นวัตกรรมดิจิทัล) คณะกรรมการศูนย์ดูแลผู้ป่วยแยกกักตัวโควิด 19 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชนในจังหวัดสงขลา

มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์จะนำเงินสนับสนุนจากมูลนิธิโคคา-โคล่า ประเทศสหรัฐอเมริกา ไปใช้เพื่อดำเนินการจัดซื้อแจกจ่ายชุดตรวจ Antigen Test Kit แก่ประชากรกลุ่มเสี่ยงจากชุมชน 30 แห่งในพื้นที่อำเภอเมือง และหาดใหญ่ และใช้ในการสนับสนุนระบบคลาวด์ที่ใช้ในการดำเนินงานของเว็บแอปพลิเคชันที่ใช้ในการประเมินอาการเบื้องต้นของผู้ที่ลงทะเบียน จัดสรรผู้ติดเชื้อไปยังสถานที่กักตัวหรือรักษาตัวที่เหมาะสม และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตนสำหรับผู้ป่วยที่กักตัวอยู่ที่บ้านหรือ home isolation ต่อไป ทั้งนี้ นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน มูลนิธิฯ ได้ให้การส่งเสริมกิจกรรมและองค์กรที่ทำงานอย่างหนักเพื่อยับยั้งการระบาดรวมถึงสนับสนุนชุมชนที่ได้รับผลกระทบมาโดยตลอด ด้วยเงินจากมูลนิธิโคคา-โคล่า ประเทศสหรัฐอเมริกา มูลค่ากว่า 14 ล้านบาท ร่วมด้วยมูลนิธิโคคา-โคล่า ประเทศไทยอีกจำนวนกว่า 7 ล้านบาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า  21 ล้านบาท