มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลือก เอช เซม รถชมวิวไฟฟ้า

0
78

เป็นส่วนหนึ่งของ มหาวิทยาลัยสีเขียว

ในภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเลือก เอช เซม รถชมวิวไฟฟ้าขนาด 23 ที่นั่ง จำนวน 5 คัน ให้บริการนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ในโครงการรถรางไฟฟ้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือ UBU Tram เพื่อลดการใช้น้ำมัน และมลพิษทางอากาศ