ปตท.สผ. ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2563 

0
211

นายกวิน วัฒนะจรรยา รักษาการ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม (ขวา) เป็นผู้แทน ปตท.สผ. เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ “กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2563 (Zero Accident Campaign 2020)” – ระดับเงิน จากสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือ สสปท. ให้กับโครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม สงขลา

โดยมี พลเอก อภิชาต แสงรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ซ้าย) เป็นผู้มอบรางวัล โดยในปีนี้ โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม สงขลา ได้รับเลื่อนระดับจากระดับทองแดงเป็นระดับเงิน และได้รับรางวัลติดต่อกันเป็นปีที่ 5 จากชั่วโมงการทำงานการสะสมที่ปราศจากการเกิดอุบัติเหตุ จำนวน 2,675,040 ชั่วโมง 

โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม สงขลา เป็นฐานที่ให้บริการสนับสนุนการดำเนินงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแบบครบวงจร (One Stop Service) ในการรับส่งสินค้าและพัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. ในอ่าวไทย และผู้ประกอบการอื่นๆ