บ้านปู เปิดจองหุ้นกู้ระหว่าง 30 ก.ค.และ 2-3 ส.ค.นี้

0
27

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ (International Versatile Energy Provider) พร้อมเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 3 รุ่นให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคมและ 2-3 สิงหาคมนี้ ผ่านสถาบันการเงิน 4 แห่ง 

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU เปิดเผยว่า บ้านปูเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้กับผู้ลงทุนทั่วไป ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม และวันที่ 2-3 สิงหาคมนี้ โดยการจองซื้อผ่านสาขาปกติและระบบออนไลน์ หรือแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ หุ้นกู้ฯ ดังกล่าวมีจำนวน 3 รุ่น ประกอบด้วย หุ้นกู้ฯ อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.90% ต่อปี หุ้นกู้ฯ อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.30% ต่อปี และหุ้นกู้ฯ อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.80% ต่อปี หุ้นกู้ฯ ทั้ง 3 รุ่น กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน โดยบริษัทฯ และหุ้นกู้ฯ ได้รับการจัดอันดับความเชื่อถือที่ระดับ “A+” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” จากบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564

สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=344146  หรือติดต่อผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ฯ ทั้ง 4 แห่ง ดังนี้ – ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร. 1333, – ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02111 1111, – ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 626 7777, – บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (ซึ่งรวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขาย) โทร. 02 165 5555