บางจากฯ ร่วมกิจกรรมปิดไฟ ลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2019)

0
604

นางสาวภควดี จรรยาเพศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาความยั่งยืนและกำกับองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมงาน Bangkok : 60+ Earth Hour 2019 ในฐานะที่เป็น 1 ในภาคีองค์กรภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+  Earth Hour 2019)” ภายใต้แนวคิด “ปิดเพื่อโลก เปลี่ยนเพื่ออนาคต”

ที่เชิญชวนให้ประชาชน หน่วยงานในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดทั่วประเทศไทย ปิดไฟที่ไม่ใช้งาน 1 ชั่วโมง ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 20.30 – 21.30 น. พร้อมกับเมืองใหญ่ทั่วโลก 7,000 แห่ง เพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานด้วยการลดการใช้ไฟฟ้า และลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน พร้อมการแชร์ภาพการมีส่วนร่วมในกิจกรรมผ่าน Social Media จัดโดยกรุงเทพมหานคร ร่วมกับองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล หรือ WWF ประเทศไทย มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) : FEED ณ ลานสแควร์ C Central World

พร้อมกันนี้ สถานีบริการน้ำมันบางจากทุกสาขาทั่วประเทศจะร่วมปิดไฟรอบอาคารสถานีและ

ป้าย Highway Sign ในช่วงเวลาดังกล่าว สำหรับมาตรการประหยัดพลังงานในระยะยาว บริษัท บางจากฯ มีการบริหารจัดการควบคุมการใช้พลังงานในอาคารสำนักงานผ่านระบบ Smart Office และรณรงค์ลดการใช้พลาสติกเพื่อร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมที่ผู้บริหารและพนักงานร่วมกันปฏิบัติในแนวทางเดียวกันมาอย่างต่อเนื่อง

อนึ่ง ในประเทศไทยปิดไฟเชิงสัญลักษณ์ประจำเมือง ใน 5 จุด คือ พระบรมมหาราชวัง วัดอรุณฯ เสาชิงช้า สะพานพระราม 8 และวัดสระเกศฯ (ภูเขาทอง) พร้อมด้วยความร่วมมือจากสำนักงานเขต ถนน อาคารสถานที่และอาคารบ้านเรือนต่างๆ และในปี 2562 นี้ กรุงเทพมหานครตั้งเป้าลดใช้พลังงานช่วงปิดไฟ 1 ชั่วโมง ลดการใช้ไฟ 2002 MWh /ลดการปล่อย Co2 1,026 ตัน ลดค่าไฟฟ้าได้ 7.86 ล้านบาท พร้อมด้วยการรณรงค์ ลดการใช้งานพลังงานอื่นๆ เช่น ปิดแอร์ ลดใช้รถยนต์ ไม่ใช้ถุงพลาสติก และรักษาสิ่งแวดล้อม

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here