บางจากฯ คว้า 2 รางวัลเกียรติยศในงาน #SETAwards2021

0
150

Sustainability Awards of Honor ต่อเนื่องปีที่ 3 

รางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน

Best Innovative Company จากการดำเนินโครงการ Winnonie (วินโนหนี้) นวัตกรรมพลังงานสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แพลตฟอร์มเช่ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมเครือข่ายสถานีบริการสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ 

SET Awards 2021 เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ที่มีความโดดเด่นในด้านต่างๆ ทั้งผลการดำเนินงานและการปฏิบัติเชิงคุณภาพ จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร