นิสสัน พร้อมสนับสนุน ประเทศไทย 


0
152

ปลอดภัยจากโควิด-19 และสร้างความมั่นใจให้ลูกค้า

ตามมาตรการผ่อนคลายการควบคุมโรคโดยศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ของประเทศไทย นิสสัน ประเทศไทย ขอให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าการเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการนิสสันทุกแห่งทั่วประเทศโดยผู้จำหน่ายนิสสันอย่างเป็นทางการได้ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า และสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

นิสสัน ประเทศไทย พร้อมผู้จำหน่ายนิสสัน 160 แห่งทั่วประเทศ ได้คัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่จะให้บริการกับลูกค้าได้รับวัคซีนโรคโควิด-19 และก่อนปฏิบัติงานจะต้องได้รับการตรวจด้วยชุดแอนติเจนเป็นประจำ และขอให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการด้านสุขภาพ และความปลอดภัยตามแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19

“นิสสัน ยืนยันที่จะให้การดูแลลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจอย่างเต็มความสามาถ ในขณะที่เราเข้าสู่ช่วงการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ เพื่อให้เศรษฐกิจ และการดำเนินชีวิตของทุกคนกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว อย่างไรก็ตามสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า พนักงาน ชุมชน และพันธมิตรทางธุรกิจก็จะเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดของนิสสันเสมอ บริษัทฯ จึงได้ดำเนินธุรกิจตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19อย่างเคร่งครัด เพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19” อิซาโอะ เซกิกุจิ ประธาน นิสสัน ประเทศไทย กล่าว “นิสสัน ประเทศไทย เชื่อมั่นว่า ด้วยการจัดการอย่างระมัดระวังและดำเนินการตามข้อกำหนด จะช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจไทยในการฟื้นตัว และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ด้วยความร่วมมือของทุกคน”

นอกจากมาตรการต่างๆ ที่ผู้จำหน่ายนิสสันได้ดำเนินการ ณ ศูนย์บริการแล้ว ผู้จำหน่ายนิสสัน 160 แห่งทั่วประเทศ พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าสำหรับการทดลองขับรถยนต์นิสสันที่ผ่านการฆ่าเชื้อถึงที่บ้าน และทุกกิจกรรม หรือโรดโชว์ของนิสสันทั่วประเทศ จะดำเนินงานด้วยมาตรฐานเดียวกัน เช่น จัดการคัดกรองก่อนเข้างาน ทำการฆ่าเชื้อ และทำความสะอาดอย่างเคร่งครัด ณ สถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมรถยนต์ของนิสสัน 

นายเฉลิมวัชร์ ตรีรัตน์วัฒนา ประธานกรรมการที่ปรึกษาอาวุโส ผู้จำหน่าย นิสสัน ประเทศไทย กล่าวว่า “ด้วยความร่วมมือกันระหว่างนิสสัน ประเทศไทย และผู้จำหน่ายทั่วประเทศ เราพร้อมที่จะต้อนรับลูกค้าอย่างปลอดภัยในการเข้าเยี่ยมชมโชว์รูม รับการบริการ การทดลองขับ และบริการด้านอื่นๆ โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบสูงสุดที่รัฐบาลไทยกำหนด เราเห็นพ้องต้องกันว่า การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องดูแล เช่นเดียวกับการรักษาพยาบาลขั้นสูงสุด และกระบวนการฉีดวัคซีน เรายินดีที่จะต้อนรับลูกค้า และเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกมั่นใจในมาตรการและการบริการของนิสสัน ผู้จำหน่ายของเราจะยังคงช่วยเหลือลูกค้าและชุมชนของเราที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต่อไปให้มากที่สุด ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้จำหน่ายนิสสัน ยินดีให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนสังคมและประเทศชาติต่อไป”

ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า นิสสัน โทร. (66) 0 2401 9600, อีเมล info@nissan.co.th https://www.nissan.co.th/ หรือเยี่ยมชมโชว์รูมนิสสันใกล้บ้านท่านทั่วประเทศ