ททท.สร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยว เปิดแพลตฟอร์มออนไลน์

0
1077

Thailand Traveller Voice: เที่ยวมั่นใจ บอกได้ทุกเรื่อง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. เปิดตัวแพลตฟอร์มออนไลน์Thailand Traveller Voice : เที่ยวมั่นใจ บอกได้ทุกเรื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ดึงพันธมิตรภาคธุรกิจร่วมสร้างแพลตฟอร์มเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาและสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัย

นายยุทธศักดิ์สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. เปิดเผยว่า ททท. ต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวให้มากขึ้นในยุคดิจิทัลที่เรามีข้อดีของอินเทอร์เน็ตที่เข้าถึงทุกคนได้โดยง่าย ททท. จึงต้องการใช้โอกาสนี้เปิดแพลตฟอร์มออนไลน์Thailand Traveller Voice เที่ยวมั่นใจ บอกได้ทุกเรื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวแจ้งข้อมูล ปัญหา ที่พบจากจุด/แหล่งบริการท่องเที่ยวต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ อาทิเช่น เรื่องมาตรฐานสุขอนามัยที่ได้รับจากผู้ให้บริการ, มาตรฐานความปลอดภัย, การให้บริการต่างๆ ของผู้ประกอบการ เป็นต้น โดยแพลทฟอร์มออนไลน์Thailand Traveler Voice : เที่ยวมั่นใจ บอกได้ทุกเรื่อง จะเป็นศูนย์กลางในการรับข้อมูลความคิดเห็น/ปัญหาต่างๆ จากนักท่องเที่ยวและส่งต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริหารจัดการต่อไป เพื่อร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจการท่องเที่ยวให้ตอบโจทย์ความต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ทั้งนี้ ททท. อยากจะขอเชิญผู้ประกอบการการท่องเที่ยวทุกกลุ่ม เข้ามามีส่วนร่วมในใช้แพลตฟอร์มนี้ร่วมกัน Thailand Traveller Voice เป็นแพลตฟอร์มที่เปิดกว้างและออกแบบมาสำหรับความหลากหลายนั้น เรามีแบบฟอร์มพื้นฐานที่ผู้ประกอบการสามารถเลือกใช้ได้แบบ Ready To Use หรือหากผู้ประกอบการท่านใดต้องการปรับแต่งให้ข้อคำถามให้เจาะลึก หรือตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะมากขึ้น หากทุกธุรกิจท่องเที่ยวหันมาร่วมใช้แพลตฟอร์มนี้เก็บข้อมูลร่วมกันก็จะทำให้ประเทศไทยมี Big Data ที่มีคุณภาพ จะสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์และพัฒนา พร้อมส่งต่อข้อมูลในรูปแบบ “White Paper” ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการ เพื่อนำข้อมูลและทิศทางเหล่านั้นไปพัฒนาธุรกิจของตนเอง ซึ่งเมื่อผู้ประกอบการได้รับข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเหล่านี้ทิศทางการพัฒนาธุรกิจก็จะชัดเจนขึ้น การบริการตอบโจทย์นักท่องเที่ยวมากขึ้น นำมาซึ่งรายได้ที่มากขึ้น ทั้งของผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ

“ททท. หวังว่า Thailand Traveller Voice จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวได้รับข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนำมาพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย ร่วมกัน โดยปลายปีนี้ช่วงเทศกาลปีใหม่ เรามีแคมเปญ “เที่ยวปีใหม่ มั่นใจ บอกได้ทุกเรื่อง” ทุกความเห็นที่ส่งเข้ามาจะมีการจับแจกรางวัล iphone 12 Pro Max (128 GB) จำนวน 5 เครื่อง ในวันที่15 มกราคม 2564 ที่จะถึงนี้

ทั้งนี้ ททท. ขอขอบคุณพันธมิตรทุกฝ่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อร่วมสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แพลตฟอร์มออนไลน์Thailand Traveller Voice จะช่วยสร้างโอกาสและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยให้มีศักยภาพในการแข่งขันมากยิ่งขึ้น” นายยุทธศักดิ์ สุภสร กล่าว