ททท. ร่วมต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบิน Jeju Air กลุ่มนักกอล์ฟจากเกาหลีใต้ 


0
879

นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชีย และแปซิฟิกใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. นายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ รวมถึงผู้แทนจากหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมร้านอาหาร ตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ของสายการบินเจจู แอร์ (JEJU AIR) บินตรงจากสนามบินอินชอน กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ เพื่อต้อนรับการกลับมาเปิดประเทศอย่างอบอุ่นและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism)

นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชีย และแปซิฟิกใต้ ททท. กล่าวว่า โครงการ Charming Chaingmai จ.เชียงใหม่ เป็นพื้นที่สีฟ้าเพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในระยะที่ 1 โดยวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ได้ต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบิน Jeju Air เที่ยวบิน 7C4205 เส้นทางอินชอน – เชียงใหม่ ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ เวลา 22.30 น. นำคณะนักท่องเที่ยวกลุ่มกอล์ฟชาวเกาหลีใต้ เดินทางเข้าราชอาณาจักรภายใต้รูปแบบ Exemption Quarantine (Test & Go) จำนวน 83 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความชื่นชอบในกีฬากอล์ฟและมนต์สเน่ห์ของจังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งเป็นช่วงที่นักกอล์ฟชาวเกาหลีใต้นิยมตีกอล์ฟในต่างประเทศเนื่องจากข้อจำกัดด้านภูมิอากาศของประเทศ โดยมีการต้อนรับด้วยอุโมงค์น้ำ (Water Salute) ซึ่งคณะฯ จะเดินทางมาเล่นกอล์ฟ ณ สนามกอล์ฟอาทิตยาเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน โดยจะเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ตามมาตรการสาธารณสุขและจะอยู่เล่นกอล์ฟพร้อมทั้งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ – ลำพูน และใกล้เคียง ก่อนเดินทางกลับในสัปดาห์ถัดไป และด้วยความร่วมมือระหว่างสายการบิน Jeju Air และสนามกอล์ฟอาทิตยาเชียงใหม่ จะมีนักท่องเที่ยวกลุ่มกอล์ฟชาวเกาหลีเดินทางด้วยเครื่องบินเช่าเหมาลำ (Charter Flight) บินตรงเข้าสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ในทุกๆ สัปดาห์ รวม 6 เที่ยวบิน เพื่อเล่นกอล์ฟและท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 – 12 ธันวาคม 2564 รวมความจุผู้โดยสารมากกว่า 1,000 คน หลังจากนี้จะมีเที่ยวบินอื่นๆ ทยอยบินตรงจากอินชอนเข้าเชียงใหม่อย่างต่อเนื่องประมาณ 55 เที่ยวบิน จำนวนความจุผู้โดยสาร 12,510 ที่นั่ง ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2564 – มกราคม 2565

กอปรกับการคลายข้อจำกัดมาตรการเดินทางระหว่างประเทศของสาธารณรัฐเกาหลี โดยรัฐบาลเกาหลีใต้ได้ยกเลิกมาตรการกักตัว 14 วัน สำหรับผู้เดินทางกลับเข้าประเทศที่ได้รับวัคซีน 2 เข็ม ตามเกณฑ์ที่กำหนด แต่ยังคงขั้นตอนการตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 ครั้ง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวและเชิญชวนนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย

ทั้งนี้ แนวทางการเดินทางเข้าราชอาณาจักร Thailand Reopening ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 แบ่งเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ 1. Test & Go นักท่องเที่ยวต่างชาติหรือคนไทยกลับประเทศมาจากประเทศหรือพื้นที่
ที่กำหนด 63 ประเทศ ได้รับวัคซีนครบตามกำหนดไม่น้อยกว่า 14 วัน พำนักในโรงแรมที่พักมาตรฐาน SHA Plus / AQ จำนวน 1 คืน เพื่อรอผลการตรวจโควิด-19 เมื่อผลเป็นลบ สามารถออกเดินทางท่องเที่ยวไม่จำกัดพื้นที่
2. Living in the Blue Zone นักท่องเที่ยวต่างชาติหรือคนไทยเดินทางจากประเทศอื่นๆ ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ที่กำหนด ต้องเข้ากักตัวพำนักในโรงแรมที่พักมาตรฐาน SHA Plusในพื้นที่สีฟ้า Blue Zone นำร่อง ระยะที่ 1 จำนวน 17 จังหวัด อย่างน้อย 7 วัน 3. Alternative Quarantine (AQ) Happy Quarantine ทั่วไทย นักท่องเที่ยวต่างชาติหรือคนไทยเดินทางมาจากทุกประเทศ กรณีรับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์และเดินทางทางอากาศ ทางเรือ ต้องกักตัวใน AQ จำนวน 10 วัน และกรณีผู้ที่เดินทางมาจากทุกประเทศ รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ แต่ต้องการเดินทางเข้าในพื้นที่ ที่ไม่ใช่พื้นที่สีฟ้าจะต้องกักตัวใน AQ จำนวน 7 วัน สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tatnews.org