ซัมมิท แคปปิตอล ยกระดับความสามารถของพนักงาน เปิดตัวนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัย

0
691

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด หนึ่งในผู้นำธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์และสินเชื่อส่วนบุคคลในประเทศไทย เดินหน้ายกระดับความสามารถของบุคลากรด้วยการพัฒนาโปรแกรม e-Learning ภายใต้ชื่อ Summit Capital Academy System หรือ SAS หลักสูตรสร้างศักยภาพและความเป็นมืออาชีพเพื่อรับมือการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัล สะท้อนการดำเนินธุรกิจภายใต้ค่านิยมหลัก “I TRUST”

นายฮิเดโตโมะ ฟูจิวาระ ประธานบริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด กล่าวว่า “ซัมมิท แคปปิตอล ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรกว่า 1,700 คนทั่วประเทศ ดังนั้นฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัท จึงได้ร่วมกันพัฒนาโปรแกรมสำหรับใช้ในการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถของพนักงานผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ทันสมัย รวมถึงเฟ้นหาหลักสูตรต่างๆ ที่สามารถเพิ่มศักยภาพและต่อยอดความรู้สู่ความเป็นมืออาชีพให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจในการดำเนินธุรกิจของซัมมิท แคปปิตอล ในการเป็นผู้นำธุรกิจสินเชื่อที่มีความรับผิดชอบ การพัฒนาโปรแกรมดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานตามค่านิยมหลัก “I TRUST” อยู่เสมอ”

นายจตุรนต์ เนียมวิวัฒน์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด กล่าวเสริมว่า “โปรแกรม Summit Capital Academy System หรือ SAS เป็นเครื่องมือใหม่ของบริษัทที่มีความทันสมัย สามารถเพิ่มโอกาสในการยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรให้เพิ่มมากขึ้น ผ่านโปรแกรมการเรียนรู้ online ที่สะดวกและสามารถใช้งานได้ “ทุกที่ ทุกเวลา” พร้อมทั้งเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างบริษัท กับบุคลากรที่อยู่ตามพื้นที่ต่างๆ รทั่วประเทศ เพิ่มความเท่าเทียมในการได้รับการพัฒนาของพนักงานที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากศูนย์ฝึกอบรม สามารถประหยัดเวลาในการเดินทางของบุคลากรได้เป็นอย่างดี”

โปรแกรม Summit Capital Academy System หรือ SAS เป็นหลักสูตรการเรียนรู้แบบ e-Learning ซึ่งบุคลากรภายในบริษัทสามารถใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟนทั้งในระบบ Android และ iOS และสามารถเข้าใช้บริการได้ทุกเวลาที่ต้องการ ในโปรแกรมมีหลักสูตรครอบคลุมการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัท เช่น การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การคิดธุรกิจอย่างเป็นระบบ การนำเสนองานอย่างมืออาชีพ และหลักสูตรอื่นๆ ให้บุคลากรได้ศึกษาเรียนรู้และนำมาปรับใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.summitcapital.co.th