ซัมมิท แคปปิตอล มุ่งพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ติดตั้งเครื่อง AED ในสำนักงาน 39 แห่งทั่วประเทศเพื่อความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้า และชุมชน

0
511

ซัมมิท แคปปิตอล ผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์และสินเชื่อบุคคลชั้นนำของไทย นำเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านการส่งเสริมสวัสดิภาพและความปลอดภัยมาปรับใช้ในองค์กร ด้วยการติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator) หรือ AED ภายในสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา รวม 39 แห่งทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยของพนักงานและผู้มาใช้บริการ รวมถึงชุมชน

นายฮิเดโตโมะ ฟูจิวาระ ประธานบริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด กล่าวว่า “ซัมมิท แคปปิตอลเล็งเห็นความสำคัญของสวัสดิภาพและความปลอดภัยของทุกคนจึงได้มีการติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ หรือ AED ในสำนักงานใหญ่ที่อาคารอื้อจือเหลียง สำนักงานอาคารศรีเฟื่องฟุ้ง กรุงเทพฯ รวมถึงศูนย์บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ รวม 39 แห่ง เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยของพนักงานและผู้มาใช้บริการ รวมถึงเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข โดยได้เริ่มการติดตั้งมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 และดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว”

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.summitcapital.co.th