กลุ่มบริษัท วี. คาร์โก ปลื้มคว้า 2 รางวัลใหญ่ PM Award และ ELMA 2020

0
113

กลุ่มบริษัท วี. คาร์โก ซึ่งเป็นผู้นำด้านการให้บริการขนส่งและกระจายสินค้า ได้รับรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2563 หรือ PM Award 2020 ประเภทรางวัลธุรกิจบริการยอดเยี่ยม สาขาโลจิสติกส์สินค้า จากนายกรัฐมนตรีและรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้าน การบริหารจัดการโลจิสติกส์ ประจำปี 2563 หรือ ELMA (Excellent Logistics Management Award) จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

นายอุดม ศรีสงคราม กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท วีคาร์โก เปิดเผยว่ารางวัลทั้งสองนี้เป็นผลมาจากการพัฒนาการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยรางวัล PM Award ถือเป็นครั้งแรกที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ในขณะที่รางวัล ELMA กลุ่มบริษัท วีคาร์โก ได้รับเป็นครั้งที่ 2 โดยครั้งแรกได้รับในปี 2560

“ผลประกอบการในปีนี้ เราเชื่อมั่นว่าเราจะมีอัตราเติบโต 5-10% โดยรายได้ปีนี้เราคาดว่าประมาณ 1,000 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากภาวะปกติที่เรามีอัตราเติบโตประมาณ  20% ซึ่งรายได้ที่เติบโตขึ้นนี้เนื่องมาจากการพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องโดยได้นำเทคโนโลยี ขนส่งที่เราพัฒนาเองมาให้บริการแก่ลูกค้าของเรา อีกทั้งเราได้ขยายฐานลูกค้าออกไปอย่างต่อเนื่อง” นายอุดม กล่าว