กรมโรงงานอุตสาหกรรม ส่งแคมเปญ “โอโซนดี ชีวิตก็ดี” 

0
39

ในวันที่ 16 กันยายน วันโอโซนสากลประจำปี 2564 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สานต่อกิจกรรมห่วงใยโอโซน ในวันโอโซนสากลประจำปี 2564 โดยมุ่งทำตามพันธกิจสำคัญของพิธีสารมอนทรีออล ซึ่งในปีนี้อยู่ภายใต้ Theme Montreal Protocol : Keeping us, Our food and Vaccines cool โดยมีเจตนารมณ์เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญ และคุณค่าของชั้นบรรยากาศโอโซนที่มีผลต่อการดำรงชีวิต 

นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า “ประเทศไทย โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานต่างๆ ให้เป็นตามพันธกรณีภายใต้พิธีสารมอนทรีออล โดยมีบทบาทดูแล รับผิดชอบต่อภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตโฟม อุตสาหกรรมผลิตตู้เย็น ตู้แช่เชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรมผลิตเครื่องปรับอากาศ อุตสาหกรรมผลิตถังดับเพลิง อุตสาหกรรมผลิตสเปรย์กระป๋อง และได้จัดแคมเปญ “โอโซนดี ชีวิตก็ดี” ขึ้น เนื่องในวันโอโซนสากลประจาปี 2564 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการตอกย้ำพันธกรณีของพิธีสารมอนทรีออล และเดินหน้ากิจกรรมกระตุ้นและรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใส่ใจ อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องใช้สารทำความเย็นที่อยู่ใกล้ตัวมากขึ้น”